Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Náplň činnosti

Centrum dětského čtenářství (CDC) vzniklo k 1. 1. 2009 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Jeho vznik vyvolala potřeba centra, které by na Moravě zajišťovalo a koordinovalo aktivity na podporu čtenářství a snaha zprostředkovat velké vzdělávací aktivity regionům a přivést zajímavé a známé osobnosti. Knihovna je kulturním centrem města a je otevřena všem, i proto bylo rozhodnuto, že je vhodné, aby Centrum dětského čtenářství vzniklo při Knihovně Jiřího Mahena v Brně, druhé největší veřejné knihovně v ČR. Akce jsou dotovány z prostředků knihovny se spolupodílem SKIP ČR, Ministerstva kultury ČR a projektů EU.

Pořady a spolupráce

Centrum realizuje aktivity k přímé i nepřímé podpoře dětského čtenářství. Přímo podporuje dětské čtenářství u dětí navštěvujících dopolední výukové programy pro MŠ a ZŠ. Programy reflektují aktuální zájmy dětí, potřeby škol i trendy v knižním světě. Téměř ve všech případech jsou upravitelné pro potřeby vzdělávání žáků se specifickými potřebami a s různými druhy handicapů. V dopoledních hodinách probíhají i akce pro nejmenší děti navštěvované s rodiči nebo prarodiči. Jedná se především o literární, výtvarné a pohybové dílny. V odpoledních hodinách přicházejí na řadu akce pro veřejnost, které mohou navštěvovat děti různého věku v doprovodu dalších rodinných příslušníků či kamarádů. Nejčastěji jde o tematické výstavy, čtenářské soutěže, prázdninové akce, autorská čtení a další (více o akcích).

Nepřímá podpora je realizována v podobě dalšího profesního vzdělávání v oblasti práce s literaturou a podpory čtenářství pro pracovníky knihoven. Každoročně CDČ pořádá několik vzdělávacích seminářů pro knihovníky nejčastěji z dětských knihoven. Zváni jsou lektoři z řad odborníků dané problematiky, připraveny jsou praktické workshopy, kde si sami účastníci mohou vyzkoušet sami na sobě různé metody a techniky práce či si vyzkoušet aktivity, jež pak následně lze použít ve své praxi. Poslední cílovou skupinu v oblasti nepřímé podpory dětského čtenářství jsou studenti a pedagogové vysokých škol. V současnosti úzce spolupracujeme např. s Katedrou české literatury   Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity či Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ze zahraničních partnerů lze zmínit Slovenskou pedagogickou knižnici v Bratislavě.

Webové projekty

CDC iniciovalo vznik webů na podporu sdílení odborné praxe. Nejprve byla spuštěna Databanka vzdělávacích knihovnických programů (2013). Do Databanky se mohou přihlásit všechny knihovny a po aktivaci účtu mohou volně stahovat vložené programy a po splnění příslušných podmínek pak mohou sami programy vkládat k užívání ostatním. V Databance je aktuálně vloženo 103 programů a je registrováno 635 uživatelů. Následně vznikl on-line časopis o trendech dětského čtenářství IMPULSY (2015). Periodicita časopisu je s výjimkou letních měsíců dvouměsíční. V současnosti má časopis osm rubrik, jež jsou postupně doplňovány a upravovány dle podnětů ze strany čtenářů. V jednotlivých rubrikách najdete inspiraci na nové a působivé knižní tituly, rozhovory se zajímavými osobnostmi z knihovnického prostředí, tipy na zajímavá školení a semináře, jež proběhly v uplynulém období, články věnované zahraničním literaturám či inspiracím z internetu a mnohé další.

Publikační činnost

Kontakt

Mgr. Pavlína Lišovská
Knihovna pro děti a mládež – Centrum dětského čtenářství
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4
601 50 Brno
cdc@kjm.cz
detske@kjm.cz
Tel.: 542 532 146

Vytisknout stránku Vytisknout stránku