Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Vzdělávání NSK

Autorizace KJM pro PK dle NSK – Knihovník v knihovně pro děti

https://lh6.ggpht.com/uA_2gRZiyMhf-jKeHnmuT45dYcbmtdTFLazjt89mGYGEXLnz1eXtc94OPrAW9-SRoMk=w300V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se Knihovna Jiřího Mahena v Brně stala autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M). Autorizace byla udělena 14. 9. 2016 na dobu 5 let. Ministerstvo kultury ČR prodloužilo KJM platnost autorizace do 14. 9. 2026.


Akreditace kurzu Knihovník v knihovně pro děti

Knihovně Jiřího Mahena byla udělena akreditace (MŠMT-3187/2022-4) na vzdělávací program odpovídající podmínkám profesní kvalifikace NSK - Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M). Akreditace je platná od 17. 5. 2022 na dobu 3 let.


Zahájení akreditovaného rekvalifikačního kurzu Knihovník v knihovně pro děti 2022 

- Termín realizace kurzu - Kurz bude pro všechny přihlášené a zaregistrované uchazeče zahájen 5. září 2022. Předpokládané ukončení kurzu 9. prosince 2022. V případě závažných organizačních důvodů může být ukončení posunuto max. o 1 týden.

- Forma kurzu - Kurz bude probíhat formou blended learning. Elektronická výuka bude probíhat po dobu cca 14 týdnů - 13 lekcí e-learningu + závěrečný test. V rozmezí této doby proběhne 8 prezenčních setkání s přednáškami, cvičeními, praktickou výukou apod. Distanční forma v rozsahu 100 hodin, prezenční forma v rozsahu 60 hodin. V případě závažné epidemilogické situace bude prezenční část kurzu vedena online formou.

- Cena kurzu - 1 000,- Kč (finanční podpora MK ČR, program VISK2)

- Přihláška do kurzu - nová přihláška na rok 2022   - Kapacita kurzu je již naplněna!

- Informace ke kurzu - Předběžný časový harmonogram pro rok 2022 (bude dodáno).
Základní tematické okruhy kurzu jsou totožné s okruhy ke zkoušce (viz NSK). Profesní kvalifikace Knihovník v knihovně pro děti je vzdělávána a zkoušena na SŠ úrovni.
Do prezenční části kurzu budou nově zařazeny okruhy týkající se revidované PK Knihovník v knihovně pro děti pro případ, že zkoušky NSK navazující na tento kurz budou probíhat podle nového revidovaného hodnotícího standardu.

- Rozvrh prezenčních seminářů - harmonogram seminářů 2022 (změna lektorů nebo časového harmonogramu vyhrazena) - 4.10., 11.10, 18.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. - vždy v úterý, v čase cca 8.00 - 16.00.

- Zkouška NSK pro absolventy kurzu - přihláška ke zkoušce
- cena zkoušky NSK: 1 500,- Kč (pro úspěšné absolventy kurzu)
- přepočtená cena dle rozsahu zkoušky pro absolventy jiných rekvalifikačních kurzů a zkoušek dle NSK (povolání Knihovník) v závislosti na uznatelném rozsahu kompetencí.

V případě dotazů kontaktujte prosím garanta kurzu: Mgr. Helena Hubatková Selucká, hubatkova@kjm.cz mobil: 778 704 677 nebo lektora: Mgr. Gabriela Obstová, obstova@kjm.cz, mobil: 734 503 186 


Ohlasy absolventů z minulých kurzů

Pomohhla Vám získaná kvalifikace ve Vaší profesní kariéře?

Určitě ano, v mnoha směrech. Ať už to byla práce s knižními portály, autorskoprávní záležitosti, současná dětská literatura, informační výchova, podpora dětského čtenářství. Doplnila jsem si vědomosti, které od té doby uplatňuji v každodenní práci.

Pomohla mi především v obecném vhledu do knihovnictví (autorská práva, katalogizace...). Díky tomu tuším, co může s čím souviset a na koho/kam se obrátit (např. co řeší v akvizici).

Připadám si víc jako knihovník, díky teoretickému přehledu dokážu lépe odůvodnit své aktivity, získala jsem užitečný vhled do procesu katalogizace.

Z člověka, který neznal práci knihovníka a nedokázal si představit, co práce obsahuje se stala knihovnice ve všech směrech

Samotné osvědčení o absolvování kurzu mi v profesní kariéře nepomohlo. Avšak informace z některých bloků mi pomohly lépe a efektivněji připravit, nabídnout a realizovat lekce pro žáky.

Ano, díky zkoušce a navázaným kontaktům jsem získala zaměstnání v Knihovně Jiřího Mahena. Můj profesní sen se zdařil.


Pro zájemce o zkoušku NSK - Knihovník v knihovně pro děti bez absolvování rekvalifikačního kurzu

Administrativa: Bc. Jitka Kotisová, e-mail: personalni@kjm.cz

Vzdělávání a konzultace: Mgr. Gabriela Obstová, e-mail: obstova@kjm.cz


Návrh metodiky pro tvorbu vzdělávacího programu (včetně zkoušky NSK)

 Publikujeme


Vytisknout stránku Vytisknout stránku