Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

KJM bez bariér

Bezbariérovost knihovny

Nabídka pro veřejnost a školy

Kromě klasických výpůjčních služeb se KJM zaměřuje na vzdělávací a kulturní aktivity, a to nejen pro širokou veřejnost, ale svoji pozornost věnuje i práci s klienty s různými druhy handicapů. Nejdelší tradici má Knihovna pro nevidomé a slabozraké (Ústřední knihovna), která působí v Brně od r. 1976, kdy byla podepsána dohoda mezi KJM a Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana o této klientele zvětšovací čtecí zařízení dostupné v půjčovně Knihovny pro dospělé.

https://www.kjm.cz/data/leckotek2.jpgVyjma specializovaného pracoviště se KJM soustavně věnuje práci s dětmi s různými handicapy na úrovni individuální pomoci v knihovně, prostřednictvím kolektivních besed, spoluprací se specializovanými institucemi, zejm. však v rámci aktivit vyvíjených projektovou činností. Prostřednictvím projektu Ruku v ruce (2010-2012) podávala pomocnou ruku dětem s různými typy postižení či dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, na něž soustředila vzdělávací besedy a integrační programy s dětmi s běžných základních škol. Projekt byl zaměřen na snižování informačních bariér, které od sebe oddělují zdravé děti od dětí s handicapy. Jeho výstupem se stal metodický materiál (ke stažení zpracovaná témata ze 4 cyklů besed a integračních programů). Od r. 2013 půjčujeme v rámci projektu Lekotéka do rodin a škol hračky a didaktické pomůcky.

Ústřední knihovna nabízí speciální programy pro MŠ a ZŠ pro děti s handicapy, spolupracujeme se ZŠ Vídeňská, ZŠ Merhautova, ZŠ Křenová, ZŠ Palackého, Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově znevýhodněné Brno Kamenomlýnská, MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici v Brně. Také připravujeme programy pro stacionáře pečující o handicapované dospělé, konkrétně pro Denní stacionář Tereza, Denní stacionář Nojmánek, Stacionář Veleta a Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Vyškov.

Expresivní terapie pro veřejnost

Expresivní terapie využívají různých uměleckých forem k sebevyjádření, uvolnění a prožitku, k sebepoznání a k postupnému navozování celkového zdraví, fyzické i psychické pohody.

Aktivity na pobočkách spolupráce s partnery

Na pobočce v Líšni (Jírova 2) spolupracujeme s denním stacionářem EFFETA pro osoby s různými typy handicapů. Další úspěšnou spoluprácí je dlouholetá spoluúčast pobočky v Židenicích (Stará osada 15) na projektech MŠ speciální, ZŠ speciální  a Praktické školy ELPIS, která se věnuje dětem s mentální retardací, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra. Také spolupracuje se střediskem výchovné péče pro děti a mládež Help me!.

S MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno (Kociánka 6) spolupracuje pobočka v Králově Poli (Palackého 164). Další spolupráci navázala se ZŠ Palackého pro děti s poruchami chování, ZŠ Košinova pro děti s poruchami učení, denním stacionářem Ruka pro život pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a organizacemi Roska Brno a handicap klub Brno, Úsměvy. 

Se ZŠ Sekaninova a IQ Roma servis spolupracuje pobočka v Husovicích (Musilova 2a). Pobočka Lesná (Haškova 4) se věnuje spolupráci se ZŠ Šrámkova pro sluchově postižené, Mateřskou školou speciální, Základní školou speciální a Praktickou školou Brno, Ibsenova (pro děti s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra) a neziskovou organizací Agapo. Pobočka ve Starém Lískovci pak spolupracuje se Základní školou speciální Kyjevská – elokované pracoviště Kyjevská: Dětské rehabilitační centrum Medvídek pro děti mentálně a pohybově handicapované.

Spolupráce s odbornou veřejností

Kvalitu bezbariérových aktivit a práci s osobami se specifickými potřebami deklaruje i řada získaných ocenění.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku