Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Co nabízíme

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, služby nevidomým či slabozrakým čtenářům a přístup do sítě internetu a elektronických databází. Své portfolio rozšiřuje o netradiční nabídku služeb – půjčování elektronických knih a čteček, deskových her, tematických kufříků, hraček či didaktických pomůcek. 

Knihovna dále poskytuje informace o literatuře, regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy a širokou veřejnost, realizuje pořady pro odborníky, participuje a iniciuje řadu projektů a rozvíjí zahraniční spolupráci. Knihovní fond dosahuje přes 750 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční téměř 800 tisíc čtenářských návštěv a cca 1,6 milionu výpůjček. KJM pracuje systémem Ústřední knihovny  s 34 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí KJM je Mahenův památník s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se specializuje na regionální literaturu a bibliografii. V přízemí vilky je knihovna. Detašované pracoviště IN-CENTRUM se pak věnuje vzdělávácím aktivitám v oblasti informační a počítačové gramotnosti. V KJM působí i Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu a elektronických informačních zdrojů.

V roce 2013 uvedla KJM do provozu Tramvaj čtenářů , za kterou dostala cenu IFLA Marketing Award. V letech 2014 a 2015 prošla dostavbou a byla vybavena moderními technologiemi  a vhodným mobiliářem. V roce 2021 oslavila 100. výroční vzniku,  v jehož rámci zveřejnila 3D vizualizaci Ústřední knihovny KJM  i Mahenova památníku  a rozšířila a zmodernizovala síť poboček. Na podzim roku 2022 oslavila 100. výročí otevření  Ústřední knihovny KJM a současně i 14 poboček.


Sídlo a kontakt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Kobližná 4
602 00  Brno
Česká republika

KJM na mapě
Loc: 49°11'42.851"N, 16°36'34.585"E

Tel.: 542 532 111
web: www.kjm.cz
E-mail: kjm@kjm.cz
ID schránky: fmmkkyr

Fakturační údaje

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Sídlo: Kobližná 4, 602 00  Brno
IČO: 00101494
DIČ: CZ00101494
Bankovní spojení: KB 101739621/0100
FÚ Brno I, Příkop 25
KJM je registrována u Krajského soudu v Brně Pr 33/1
Evidenční číslo u Ministerstva kultury ČR: 0877/2002

Kontaktní údaje


Ocenění naší práce

Vytisknout stránku Vytisknout stránku