Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Mahenova akademie pro 21. století

MA21

Na podzim, přesněji 20. 11. 2022 , uplynulo 100 let od oficiálního otevření veřejné knihovny v Brně.
Po těch 100 letech sice žijeme a přemýšlíme pořád ve stejném městě, ale naše myšlení, možnosti, podmínky i souvislosti se zásadně proměnily.
Naším patronem je Jiří Mahen  – první knihovník, pozdější ředitel, spisovatel, novinář, tvůrčí a organizační osobnost širokého rozhledu, takže když veřejná akademie, pak jedině Mahenova.

Poznáváme své kořeny, žijeme tady a teď a víme, že tím tvoříme budoucnost.
Přijměte od nás pozvání a buďte součástí naší nové platformy pro setkávání, tvorbu a sdílení myšlenek napříč generacemi. Formou přednášek, besed, čtení, debat, představování knih, ale i zcela praktických workshopů se můžete setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury i s nakladateli, s novináři objevovat možnosti i úskalí současné žurnalistiky, věnovat se otázkám ekologie, udržitelnosti, sociální problematiky, moderní historie i nejnovějším vědeckým poznatkům.

MA21 je tvořena šesti tematickými cykly:

 1. 1. Literární salón 
  Autorské večery ve spolupráci s brněnskými nakladateli Host, Druhé město a Větrné mlýny 
  + další literární pořady.
 2. 2. Historický klub
  Kulturně-historické pořady.
  Téma na jaro 2023:
  Historické epochy.
 3. 3. Zelený kabinet 
  Ekologie, udržitelnost a sociální témata.
  Téma na jaro 2023: Krajina kolem nás. 
 4. 4. Vědecká laboratoř 
  Budoucnost a současnost v poznatcích předních vědců.
  Téma na jaro 2023: Za horizontem současnosti.
 5. 5. Malé divadlo hudby
  Podvečery s hudbou a osobnostmi brněnského hudebního života.
 6. 6. Novinář v informačním věku 
  Setkání s předními žurnalisty ve spolupráci s Europe Direct .
  Téma na jaro 2023: Mráz z východu.

Podrobnější informace: MA21 ke stažení v PDF.
(od 1. 1. 2023 je MA21 rozšířena o cyklus Malé divadlo hudby)


Program / březen 2023

1. LITERÁRNÍ SALÓN / BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

 • Ve spolupráci s brněnskými nakladateli 
  HostDruhé město a Větrné mlýny


28. 3. od 17:30 / Literární salón No. 7: Alexander Staffa
Literární debut? Ano. Ale v pětasedmdesáti letech?
To určitě není běžné!
A navíc Alexander Staffa přichází v knize Násilí (Host, 2022) se „strhujícím příběhem šílenství, síly krevních pout a lásky v kulisách rozpadající se Evropy“, který, slovy redaktora knihy Ondřeje Nezbedy, „téma druhé světové války nahlíží z nečekané perspektivy a narušuje její černobílé vnímání, když o válečných zvěrstvech vypráví skrze příběh lásky etnického Němce z Bukoviny, člena SS, k židovské dívce.“
To vše podáno autorovým osobitým expresivním výrazem a stylem.

 • Volné tematické pořady

3. 3. od 16:30 / Štěpán Javůrek: Sudetský dům
Talentovaný spisovatel Štěpán Javůrek žije pod Krušnými horami, kde se odehrávají i příběhy z jeho úspěšných románů. Po knihách Chaloupky Nebe nad Perninkem vyšel román Sudetský dům (MOBA, podzim 2022), který záhy po vydání obsadil žebříčky nejprodávanějších knih. Kromě zmíněných románů publikuje Štěpán Javůrek populární sérii článků o regionální historii – Krušnohorský rok. Těšit se můžete na autorovo poutavé vyprávění nejen o knihách, ale také o historii a současnosti Krušných hor.

6. 3. od 17:00 / Pavel Hošek: Chasidské příběhy
Uhrančivý řečník prof. Pavel Hošek, Ph.D. ve své přednášce tentokrát představí svět zázračných rabínů, jejichž vyprávění a podivuhodné skutky stály u zrodu přebohatého světa krásné literatury – světa chasidských příběhů.
Autor na základě stejnojmenné knihy svým neopakovatelným stylem ukáže, jak tradice chasidského vypravěčství dala vzniknout dílu takových mistrů psaného slova, jako jsou Nachman z Braclavi, Jiří Langer, Martin Buber, Abraham Joshua Heschel, Elie Wiesel, Chaim Potok a Isaac Bashevis Singer.

21. 3. od 17:00 / Marcela Müllerová – Ve stínu duhy: Příběh o životě v Pákistánu
Beseda s autorkou, která v porodnici v očekávání narození potomka obdržela od manžela vskutku nevšední dárek: letenku do Pákistánu a sdělení, že on tam po nadcházející dva roky bude pracovat v projektu zaměřeném na prevenci přírodních katastrof a rodina v daleké Asii stráví celou dobu s ním.
A jak se čerstvá matka začlenila do neznámého prostředí, jazyka a kultury? Jak se vyrovnávala s omezením osobní svobody? Případně jak v žité realitě čelila dosud nepociťovanému strachu z bombových útoků a hrozících únosů?
To můžete zjistit návštěvou komponovaného večera uvozeného pákistánskou hudbou, hovorem s autorkou, poslechem úryvků z knihy či „výukou“ urdštiny!

2. HISTORICKÝ KLUB

8. 3. od 17:00 / Tomáš Knoz: Renesanční šlechtic a jeho sídlo
Šlechtic a šlechtické sídlo jsou spojené nádoby. Tradiční sídlo, obvykle starobylý hrad, bývá spojujícím elementem rodu, vyjádřením jeho starobylosti a dějin. Aktuální sídlo, ve své době obvykle moderní renesanční zámek či palác, jeho příslušníky individualizuje.
Struktura a podoba moravských renesančních zámků bývají často spojovány s povahou a strukturou jejích nejčastějších obyvatel, tedy příslušníků moravské šlechtické obce. Autoři, kteří se zabývali společenskou strukturou Moravy v předbělohorském období, zpravidla kladli důraz na její svébytné, vůdčí postavení. V odborné i popularizační literatuře se někdy dokonce objevovaly formulace hovořící o renesanční Moravě jako o svého druhu šlechtické republice nebo dokonce o šlechtické demokracii. I když se podobné pojmy nevyskytují, anebo jsou užívány v určité nadsázce, ačkoliv již nebývá Moravské markrabství považováno za specifický případ, je role šlechty a šlechtické obce i nadále považována za důležitou. Šlechta měla na Moravě roli právní, společenskou i kulturní. Jestliže renesanční šlechta vytvářela politický národ, její zámecká architektura byla formou dobové politické kultury a životního stylu.
Přednáší: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

 

3. ZELENÝ KABINET

22. 3. od 17:00 / Pavel Klvač: Bažiny vnitřní a vnější
O bludičkách, žábách a vlhkých mýtech v suchých časech
Nejohroženější a zároveň biologicky velmi cenné biotopy představují mokřady/bažiny. Jejich likvidace byla v minulosti cílená a systematická. Přednáška je zamyšlením nad symbolikou močálů a bažin v české kultuře a nad postoji člověka k těmto typům biotopů. Obecné teze budou ilustrovány antropologickou studií vztahu obyvatel jedné jihomoravské vsi k místnímu mokřadu/bažině.
Přednáška se koná při příležitosti Světového dne vody.
Přednáší: Mgr. Pavel Klvač

4. VĚDECKÁ LABORATOŘ

1. 3. od 17:00 / Kvantové dny 3 / Petr Münster: Jsou optické vláknové sítě bezpečné?
Platí obecně známé informace, že "optické vlákno nelze odposlouchávat" a "optický přenos je imunní vůči elektromagnetickému rušení"?
Abychom to zjistili, tak si nejdříve  představíme současné datové, ale i nedatové přenosy využívající optickou vláknovou infrastrukturu. Následně se zaměříme na základní možnosti útoků z pohledu fyzické vrstvy.
Přednášející: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D.
Expert v oblasti optických vláknových sítí a přenosů; vedoucí řady českých projektů primárně zaměřených na bezpečnostní oblast; člen Bezpečnostní platformy NÚKIB a  Evropského fotonického společenství průmyslových a výzkumných organizací – Photonics21V současnosti na VUT v Brně vede výzkumnou skupinu Optolab; autor dvou patentů; za svůj modulární senzorický systém získal ocenění na SPIE Photonics Europe Innovation Village.

29. 3. od 17:00 / Roman Hytych: Jak se starat o své duševní zdraví
Ačkoliv z péče o hygienu našeho těla profitujeme více jak století, mentální hygiena je v běžném životě moderního člověka často zanedbávána. Pokud předpokládáme, že naše mysl bude fungovat tak, jak jsme zvyklí, můžeme být nemile překvapeni, když v našem životě nastane období změn a promění se i fungování naší mysli. Přednáška nabídne vyzkoušení konkrétních postupů, jak se lze v každodenním životě starat nejenom o rozvoj pocitu štěstí a spokojenosti, ale jak se učit zvládat i nepříjemné prožívání, které zajisté k životu také patří.
Přednáší: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

 

5. MALÉ DIVADLO HUDBY

20. 3. od 17:00 / Marlene a Heinz: zpívající hvězdy filmového plátna 30. let
Marlene Dietrichová a Heinz Rühmann patřili k nejznámějším a nejobdivovanějším hereckým osobnostem Německa a svoji popularitu si uchovali i v poválečných letech.

Ovšem zatímco M. Dietrichová měla k nacistickému Německu naprosto odmítavý postoj, Heinze Rühmanna obdivovali prostí návštěvníci divadel a kin i nejvyšší představitelé nacistického režimu. Tedy dva typické umělecké osudy, jak je známe i z našich nedávných dějin.
V pořadu dramaturga, publicisty a divadelního teoretika Vojena Drlíka zazní nejpopulárnější melodie obou protagonistů doplněné řadou fotografií.

6. NOVINÁŘ V INFORMAČNÍM VĚKU

7. 3. od 17:00 / Tomáš Forró: O vojácích a novinářích
Rok od ruské invaze očima reportéra Tomáše Forróa.
Patrně největší znalec místních poměrů v oblasti konfliktu na Ukrajině z řad slovenských a českých odborníků. Jeho dnes již legendární kniha Donbas: Reportáž z ukrajinského konfliktu (Paseka, 2020) byla s velkým úspěchem přeložena do několika jazyků. Je mrazivou diagnózou příčin současné ruské agrese na Ukrajině. Tomáš Forró, očitý svědek a zároveň přemýšlivý, poutavý vypravěč, podá aktuální svědectví o dění na bojištích nevyhlášené, o to však krutější, války na Ukrajině. Přijďte vyslechnout, debatovat a klást otázky mezinárodně proslulému novináři!

 

Tomáš Forró (1979) se zabývá krizovými oblastmi a vojenskými konflikty po celém světě. Je držitelem tří slovenských novinářských cen, mimo jiné za sérii reportáží z Latinské Ameriky o zemětřesení v Ekvádoru, občanské válce v Kolumbii a všeobecné krizi ve Venezuele. Jeho reportáže zachycují od roku 2016 zejména ukrajinský konflikt, a to z perspektivy obou bojujících stran. Za ně byl dvakrát nominován na českou novinářskou cenu. Jeho texty vycházejí v Česku, Polsku, Rusku a na Ukrajině.


EUROPE DIRECT
Bezpečnost v Evropě v kontextu ruské invaze na Ukrajinu


Pozvánka na příští měsíc

 • 5. 4. od 17:00 hod. / Historický klub – Jiří Kroupa / Miloš Štědroň: Co je to manýrismus?
 • 11. 4. od 17:00 hod. / Historický klub – Andrej Zubov: Stav dnešního Ruska
 • 12. 4. od 17:00 hod. / Zelený kabinet – Lukáš Grůza: Chytrá čtvrť Špitálka
 • 20. 4. od 17:00 hod. / Pocta Josefu Válkovi (sborník Josef Válka a myšlení o dějinách, Argo)
 • 25. 4. od 17:30 hod. / Literární salón No. 8: Edice Mlat
  (Kateřina Koutníková, Anna Sedlmajerová, Filip Klega, Tomáš Štiler)
 • 27. 4. od 17:00 hod. / spisovatelka Małgorzata Lebda / překladatel Bogdan Trojak
  (akce se koná v Mahenově památníku)

Chcete mít přehled, jak jdou pořady MA21 chronologicky za sebou?

Podívejte se do Kalendáře akcí KJM .


Archiv pořadů

2022

2023


Fotogalerie


MA21 v médiích

 • Český rozhlas Brno, 22. 10. 2022 / Zelný rynk: MA21 a Pavel Švanda: Dopadne to jako vždycky v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam  
 • Kam v Brně, říjen 2022, strana 27 / MA21 – nová platforma v Brně / issuu.com
 • Český rozhlas Brno, 7. 10. 2022 / Zelný rynk: Literární salón a MA21 v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam
 • Český rozhlas Brno, 7. 10. 2022 / Nakladatelé a knihovna, to je logické spojení. Knihovna Jiřího Mahena v Brně zve na besedy se spisovateli / článek + audiozáznam
Vytisknout stránku Vytisknout stránku