Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O arteterapii

Arteterapie v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) vychází z předpokladu, že již samotný proces tvorby má léčivé účinky. Výtvarná tvorba v rámci arteterapie není svázaná požadavky na estetičnost, jde především o prožitek ze spontánního tvoření a nezáleží na tom, zdali má účastník výtvarné predispozice. Na arteterapeutických sezeních vzniká bezpečný prostor pro setkávání, otevřené sdílení a komunikaci lidí, čímž je účastníkům zprostředkován dnes tolik potřebný přirozený sociální kontakt. Neverbální obrazová forma komunikace a její vědomá reflexe pomáhají dosahovat hlubšího sebepoznání.

Lekce arteterapie se ustálily v podobě jednorázových skupinových sezení, při kterých dochází k aktivizaci, interakci a sociálnímu kontaktu účastníků. Výtvarné umění zde slouží jako prostředek k osobnímu vyjádření (expresi) v rámci komunikace.

Skupinová arteterapie

Skupinová práce poskytuje zázemí pro budování vzájemné podpory a užitečné zpětné vazby. Každá skupina má odlišnou dynamiku a charakter. U účastníků se rozvíjí schopnost komunikovat a empaticky naslouchat. Skupinové arteterapie mají atmosféru důvěry a otevřenosti, dostavují se pocity sounáležitosti, smích a uvolnění.

Aktivní imaginace 

Jungiánská metoda aktivní práce s nevědomými obsahy účinně funguje na poli relaxace, stimuluje představivost a napomáhá hlubšímu sebepoznání. Účastník sezení se zaposlouchá do hlasového vedení lektora a nechá volně plynout své vnitřní obrazy. Výtvarné zpracování po imaginaci upevňuje prožitek a slouží jako základ interpretace symbolických představ v následující reflexi.

Artefiletika pro rodiče s dětmi

Artefiletika je zážitkovým a tvořivým pojetím výchovy a vzdělávání. Pomocí výrazové hry, spontánní tvorby a reflektivního dialogu všestranně a citlivě rozvíjí dětskou osobnost. Artefiletiku veřejnosti zprostředkováváme formou pravidelně se opakujících artefiletických dílen pro děti i jejich rodiče.


O lektorce

https://www.kjm.cz/data/tmp/gal1356/big/m.jpgExterní lektorkou arteterapeutických sezení a artefiletických dílen v Knihovně Jiřího Mahena v Brně je Mgr. Hana Sakmarová. Hanka se profesně zaměřuje především na hledání různých způsobů jak pracovat s výtvarným uměním ve vztahu k lidem. Vystudovala kresbu a ilustraci na SUŠ v Ostravě a poté pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Po studiích se začala zajímat o léčivý aspekt umění a absolvovala dvouletý kurz arteterapie na Masarykově univerzitě v Brně.

V naší knihovně připravuje arteterapeutické a artefiletické programy pro veřejnost a ve spolupráci se Soňou Štoudkovou organizují relaxační dílny integrující arteterapii a muzikoterapii.


Výběrová fotogalerie

Artefiletika pro děti s Hanou Sakmarovou.

Datum konání: 21.6.2016 

Arteterapeutický ateliér s Hanou Sakmarovou

 

Datum konání: 1.3.2016 

Arteterapeutické sezení Hanou Sakmarovou zaměřené na jungiánskou metodu aktivní imaginace.

Datum konání: 16.11.2015 

Ochutnávka ze světa výtvarného tvoření za účelem relaxace, hlubšího sebepoznání i porozumění druhým s Hanou Sakmarovou

Datum konání: 5.8.2015 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku