Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Péče o klienty

KJM dlouhodobě spolupracuje s různými institucemi pro osoby s mentálním postižením a to formou besed či výstav, a to nejen v Ústřední knihovně, ale i na pobočkách.

Ústřední knihovna, Kobližná 4

Ústřední knihovna spolupracuje prostřednictvím Knihovny pro děti a mládež se stacionáři Nojmánek , Veleta , Tereza aj. Pro tyto stacionáře jsme realizovali besedy s různými tématy. Týkaly se například svátků a událostí během roku – Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice aj. Další se věnovaly Brnu (tajemství hradu Špilberku, Veveří, Brněnských divadel) a literární tematiky – Jaroslav Foglar, Sherlock Holmes aj.

Pobočky KJM

Pobočka v Líšni (Jírova 2) spolupracuje s  denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním a fyzickým postižením. Klienti denního stacionáře v knihovně vystavují pravidelně své výtvarné práce a účastní se pracovní terapie, kterou stacionář též nabízí – 2x měsíčně navštěvují knihovnu, kde se věnují terapeutickým účinkům výtvarné práce, práci s hlínou a modelínou či skládání puzzle.

Další úspěšnou spoluprací je dlouhodobá spoluúčast pobočky v Židenicích (Stará osada 15), na projektech MŠ speciální, ZŠ speciální  a Praktické školy ELPIS . V roce 2009/2010 byl Speciální školou ELPIS a knihovnou Židenice zahájen projekt „Léčba knihou“. Během projektu byly pro děti 1x za měsíc připravovány besedy srovnatelné s besedami pro zdravé děti. Tyto děti byly zařazeny i do projektu „Klíčování“ a v prostorách knihovny byly několikrát vystaveny jejich kolekce výtvarných prací. V rámci celostátního projektu Týden čtení byla uskutečněna akce „Děti čtou dětem“ (děti z běžné ZŠ četly dětem z ELPIS). S vedením ELPIS je dohodnut další společný projekt „Už to zvládnem sami“, který je zařazen do výchovného plánu školy na další období.

Pobočka Husovice pracuje se žáky ZŠ Sekaninova.

Pobočka na Lesné spolupracuje s Mateřskou školou speciální a Základní školou speciální a praktickou školou, Brno Ibsenova a se ZŠ Šrámkova.

Pobočka Starý Lískovec pořádá besedy a výstavy pro Základní školu speciální Kyjevská – elokované pracoviště Kyjevská – Dětské rehabilitační centrum Medvídek.

Královo Pole dlouhodobě spolupracuje s Mateřskou a základní školou Brno, Kociánka. Pořádá pravidelné vzdělávací akce jak ve škole, tak i na pobočce v souladu s ročními projekty školy a také dle aktuálních požadavků pedagogů. Škola také pravidelně na pobočce vystavuje práce svých žáků. Vzdělávacích akcí na pobočce se účastní také ZŠ Palackého. Pravidelně pobočku navštěvuje i denní stacionář pro dospělé Ruka pro život.  


Fotogalerie s EFFETOU – výběr

Datum konání: 19.9.2017 

Datum konání: 16.6.2016 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku