Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna pro bezbariérové Brno je prostor, kde se potkávají, sdílejí své znalosti a zkušenosti členové Poradního sboru pro bezbariérové Brno, odborníci na témata bezbariérovosti a další lidé, kteří mají o téma profesní nebo osobní zájem.

O PROJEKTU

Projekt vznikl na základě spolupráce Poradního sboru pro bezbariérové Brno a Knihovny Jiřího Mahena. Na pravidelných setkáních každé poslední úterý v měsíci vystoupí experti z různých oblastí i lidé s žitou zkušeností. Na vystoupení naváže řízená diskuze s cílem sdílet a prohlubovat vědomosti a hledat konkrétní návrhy, jak prostřednictvím odstraňování bariér zlepšit kvalitu života lidí ve městě a systematicky připravovat prostor na stárnutí společnosti.

Pozvání na podzimní setkání věnovaná problematice související s lidmi se sluchovým postižením

 

Harmonogram setkání

 • 29. června 2021 – Klub přátel červenobílé hole: Hluchoslepí mezi námi (přednáška)
 • 20. března 2021 – Interkulturní pracovníci – most do života v Brně (online)
 • 22. září 2020 - Zlata Houšková - Standard Handicap Friendly
 • 23. června 2020 - Radek Pavlíček - Digitální prostor bez bariér: jak nevytvářet překážky v přístupnosti na webech, v aplikacích či v dokumentech
 • 26. května 2020 - Lucie Galčanová Batista - Stárnutí ve městě: Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? - online přednáška
 • 25. února 2020 - Roman Radkovič - Beseda se zpěvákem souboru Roman Radkovič Collective a jeho podporovateli a přáteli
 • 28. ledna 2020 - Josef Konečný - Vidím, vidím jen něco, nevidím nic: Jak se žije nevidomým v Brně?
 • 26. listopadu 2019 - Mariana Chytilová - Neslyšitelné bariéry v designu míst, služeb a lidských interakcí: Co cítíme, když nás nějaký objekt, prostor, služba nebo člověk odmítá?
 • 29. října 2019 - Jana Havlová - Zkušenost neslyšící uživatelky kochleárního implantátu: Jakým bariérám lidé se sluchovým postižením nejčastěji čelí?
 • 24. září 2019 - Ivan Poláček - Představení aktivit Unie neslyšících Brno: Co víte o službách, které vylepšují život neslyšícím a nedoslýchavým?
 • 28. května 2019 - Milena Antonovičová - Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně: Proč si nechat udělat audit bezbariérovosti?
 • 30. duben 2019 - Boris Janča - Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě: Kdo je odpovědný za přístupnost?
 • 26. března 2019 - Hana Porkertová - Nevidomá zkušenost: Jak se "dívá" nevidomý?
 • 26. února 2019 - Michael Vidura - Elektrický vozík jako cesta ke svobodě: Jak se jezdí "pěšky"?
 • 29. ledna 2019 - Eliška Bartošová - Knihovna pro bezbariérové Brno: Jak můžeme společně přispět k odstraňování bariér ve městě?

Každý je vítán!
Přijďte se zapojit do hledání podoby veřejného prostoru, který je vstřícný lidem s různými potřebami a nároky.

Jak se k nám dostanete?
Setkání budou probíhat každé poslední úterý v měsíci, vždy od 15:00 do 17:00 v přednáškovém sále v 5. NP, který je přístupný bezbariérovým výtahem a vybaven indukční smyčkou. Pro vstup použijte hlavní vchod do KJM z ulice Kobližné (č. 4) a následně pokračujte výtahem v atriu do 3. NP, kde navazuje další výtah až do 5. NP Lze použít také hlavní schodiště. Směr bude označen ukazateli, případně je možné využít asistence zaměstnanců KJM.

Knihovna Jiřího Mahena se dlouhodobě aktivně zpřístupňuje lidem se specifickými potřebami, pořádá specializované programy, kolektivní besedy, nabízí individuální pomoc v knihovně, spolupracuje se specializovanými institucemi. Nejdelší tradici má Knihovna pro nevidomé a slabozraké (Ústřední knihovna), která působí v Brně od r. 1976. Knihovna se podílela na vytvoření standardu a certifikace Handicap Friendly, která zajišťuje přístup do knihoven lidem se specifickými potřebami. Kvalitu bezbariérových aktivit a práci s osobami se specifickými potřebami deklaruje i řada získaných ocenění.

Kontakt

Mgr. Olga Čejková, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
E-mail: projekty@kjm.cz


16. setkání (29. 6 2021) – Klub přátel červenobílé hole: Hluchoslepí mezi námi

Na přednášce se seznámíte se vším, co obnáší postižení hluchoslepotou. Získáte informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích, poskytujících služby a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Přednášku přednese Ota Pačesová, asistentka tajemníka, lektorka a tlumočnice pro hluchoslepé. Zajištěno je tlumočení do znakového jazyka.


15. setkání (30. 3. 2021) - Interkulturní pracovníci – most do života v Brně (online)

Odvaha a motivace – to jsou základní předpoklady, které musíte mít, pokud chcete začít nový život v cizí zemi. A jestli se ke všemu potýkáte s jazykovou bariérou, tak to platí dvojnásobně. Knihovna Jiřího Mahena ve spolupráci s interkulturními pracovníky města Brna pořádá přednášku o tom, co vše tato cesta obnáší, aby lidem přiblížila, jaké to je žít v Brně očima cizinců. Pozvání do debaty přijali interkulturní pracovníci zaměřující se na vietnamskou a ukrajinskou komunitu a arabsky mluvící cizince.


14. setkání (22. 9. 2020) - Zlata Houšková

Jak je na tom Česká republika s rovným přístupem ke službám knihoven, jaká je realita a jaké jsou možnosti; co je a jakou roli hraje či může hrát standard Handicap Friendly. Které knihovny dosud získaly certifikát o své bezbariérovosti a proč, co jim to přineslo (a vzalo); které bariéry se nejčastěji ostraňují a proč, jsou horší bariéry kolem nás, nebo bariéry v nás?


13. setkání (23. 6. 2020) - Radek Pavlíček

Chcete vědět, proč je přístupnost webů, aplikace či dokumentů důležitá a jaké výhody přináší uživatelům? Zajímá vás aktuální legislativní úprava přístupnosti, koho se týká a jaké jsou její dopady na uživatele? Jak jsou na tom s přístupností sociální sítě Twitter, Facebook či YouTube? Online nakupování, internetové bankovnictví nebo dokumenty na úředních deskách webů měst a úřadů? Během přednášky vás Radek seznámí s potřebami jednotlivých skupin lidí se zdravotním postižením, nejčastějšími bariérami, na které v digitálním prostoru narážejí, a způsoby, jak je odstranit, aby naráželi na co nejméně překážek. Těšit se můžete na celou řadu praktických ukázek. V druhé části našeho setkání pak bude dostatek prostoru na vaše otázky i praktické vyzkoušení si některých asistivních technologií, které dnes používají zejména zrakově postižení uživatelé.

Archiv starších setkání


Fotogalerie

První setkání

Datum konání: 29.1.2019 

Druhé setkání

Datum konání: 26.2.2019 

Třetí setkání

Datum konání: 26.3.2019 

Čtvrté setkání

Datum konání: 30.4.2019 

Páté setkání

Datum konání: 28.5.2019 

Šesté setkání

Datum konání: 25.6.2019 

Sedmé setkání

Datum konání: 24.9.2019 

Osmé setkání

Datum konání: 29.10.2019 

Deváté setkání

Datum konání: 26.11.2019 

Desáté setkání

Datum konání: 28.1.2020 

Jedenácté setkání

Datum konání: 25.2.2020 

DVANÁCTÉ SETKÁNÍ

Datum konání: 26.5.2020 

Třinácté setkání

Datum konání: 23.6.2020 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku