Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Expresivní terapie a prožitkové aktivity

O expresivních terapiích

Expresivní terapie využívají různých uměleckých forem k sebevyjádření, uvolnění a prožitku, k sebepoznání a k postupnému navozování celkového zdraví, fyzické i psychické pohody.


Druhy expresivních terapiích

Arteterapie

Arteterapie využívá výtvarného projevu a procesu tvoření k terapeutickým účelům. Zakládá si na pozitivním prožitku a psychickém uvolnění a vytváří bezpečný prostor pro setkávání, otevřené sdílení a komunikaci lidí. Neverbální obrazová forma komunikace a její vědomá reflexe pomáhají dosahovat hlubšího sebepoznání. Odměnou je radost z nalézání vlastní hodnoty a celkový psychický odpočinek (více).

https://www.kjm.cz/data/tmp/gal2158/big/IMG_2277.jpg

Muzikoterapie

Metoda Celostní muzikoterapie podle PaedDr. Lubomíra Holzera vychází z holistického přístupu ke světu i k člověku. Muzikoterapeutické relaxační techniky přináší uvolnění, harmonizaci, energizaci těla i duše (více).

Taneční a pohybová terapie

Bezpečný prostor pro vlastní sebepoznání a rozvíjení za pomocí taneční a pohybové tvorby nebo hry. Skrze kreativní vyjádření můžeme získat vědomý náhled na své emoce, rozvíjet tvořivost, sebedůvěru a individualitu, ale i schopnost spolupráce s druhými, empatii a toleranci (více).

Integrační programy

Na pomezí muzikoterapie a arteterapie (práce s hlínou) je realizován pořad Země zní, relaxační dílna pro veřejnost i osoby se zrakovým postižením  Na něj naváže dílna Tanec barev – rozvoj rytmického vnímání skrze hru na rámové bubny a tvorbu obrazů inspirovanou tepem a rytmem muzikoterapeutické hudby.


Projekty a publikace

Projekty podpořené Ministerstvem kultury ČR

Z dotačního programu Knihovna 21. stol.

  • Umění jako cesta ke zdraví (2021)
  • Pohyb a klid (2020)
  • Hlas a dech (2019)
  • Rytmus a tep v expresivních terapiích (2018)
  • Příběh v kreativních terapiích (2017)
  • Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně II (2016)
  • Expresivní terapie a prožitkové aktivity v knihovně (2015)
  • Bubnohrátky (2014)

Odborné semináře

V rámci projektové činnosti je od r. 2014 ve spolupráci s odbornou veřejností realizován cyklus  přednášek a workshopů pro širokou veřejnost Podzim expresivních terapií. V r. 2017 byly kromě muzikoterapie,  arteterapie, dramaterapie a tanečně-pohybové terapie, přiblíženy také ergoterapie, hlasové terapie, skazkoterapie a biblioterapie. Dále byl v r. 2017 zrealizován jednodenní inspirativní seminář pro pedagogy a knihovníky Příběh v kreativních terapiích.

Publikační činnost


Kontakt

  • E-mail: hudebni@kjm.cz
  • Tel.: 542 532 170

Výběrová fotogalerie

Datum konání: 31.5.2018 

Datum konání: 31.5.2018 

Relaxační dílna s Hanou Sakmarovou a Soňou Štoudkovou pro širokou veřejnost i osoby se zrakovým postižením – integrace prvků muzikoterapie a arteterapie, práce s hlínou.

Datum konání: 27.3.2017 

Inspiromat pro knihovníky a pedagogy MŠ a ZŠ

Datum konání: 2.11.2017 

Relaxační dílna Země zní, která spojuje prvky arteterapie a muzikoterapie

Datum konání: 1.8.2017 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku