Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O projektu

Cílem projektu byla tvorba a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů (zrakově, tělesně a mentálně postižení) či dětí ze sociálně vyloučených skupin do společnosti. Byly vytvořeny tematické bloky besed přizpůsobené věku a typu handicapu. Vyvrcholením bloku se stal integrační program, jenž propojil děti s handicapy i děti z majoritní společnosti. Výstupy z projektu, metodické listy k jednotlivým tematickým blokům a integračním programům, byly zpracovány do podoby metodického materiálu.

Partneři projektu

Do projektu se dále zapojily školy specializující se na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s poruchami chování: ZŠ Sekaninova , ZŠ Palackého a ZŠ Želešic .


Metodický materiál

Zpracovaná témata ze všech 4 cyklů besed a realizovaných integračních programů včetně možnosti komentáře staženého textu

Z VAŠICH KOMENTÁŘů

Moc děkuji za možnost stáhnout vaše materiály. Jsou to skvělé nápady, které při své práci jistě využiji, a ušetří mi spoustu času.“

Velký dík celému týmu za inspirativní nápady a témata. Obrovský přínos pro práci s dětmi.

Je skvělé, že je v tom věčném spěchu, kam sáhnout a ušetřit čas. Moc děkuji za spoustu bezvadných nápadů.“


Rok 2012 – Ruku v ruce u cíle

Závěrem školního roku 2011/2012 došlo k ukončení projektu. Intenzivní práce s dětmi s různými druhy handicapů vyvrcholila v posledním květnovém týdnu setkáním celého realizačního týmu a spolupracujících škol. V prostředí Brněnské přehrady absolvovaly děti s tělesným a zrakovým postižením závěrečné besedy projektu, pracovníci knihovny zde představili svoji činnost, jejímž výstupem se stal mj. unikátní metodický materiál pro práci s dětmi s různými druhy handicapů, který je určen zájemcům z řad veřejnosti. Zejména se předpokládá zájem pracovníků z dalších knihoven, které pracují s dětmi, či pedagogických pracovníků. Závěrečné besedy projektu se odehrály v duchu Rytířského turnaje. Společně se děti přenesly do období středověku, v němž plnily zábavné i naučné úkoly. Veškeré aktivity byly naplánovány s ohledem na možnosti a schopnosti dětí. Setkání proběhla ve dnech 28. a 29. 5. 2012 pro MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka, 30. a 31. 5. 2012 pro SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská. Besed na přehradě se zúčastnilo cca 200 dětí.

Projekt Ruku v ruce byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Žádost byla schválena na sklonku roku 2009 a jeho realizace začala v březnu 2010. Projekt byl ukončen v červnu 2012. Nyní následuje pětiletá doba udržitelnosti projektu prostřednictvím činnosti Knihovny pro děti a mládež (besedy).


Fotogalerie

Beseda ze závěrečného cyklu Za čest a slávu projektu Ruku v ruce. Realizováno pro MŠ a ZŠ Kociánka u příležitosti ukončení projektu. 

Datum konání: 28.5.2012 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku